ދެމަފިރިން ގުޅުވުމަށްޓަކައި ސިޙުރުހެދުމުގެ ޙުކުމް

  (ސ 74) ދެމަފިރިން ގުޅުވުމަށްޓަކައި ސިޙުރުހެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

Read more

ކައިވެނި ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ކައިވެނި ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ފަރުވާ މިބާވަތުގެ ސިޙުރުޖެހުމުން ތަކުރާރުކޮށް ކައިވެނި ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު މި ސިޙުރު ޖެހިފަ ހުންނަ މީހާއަށް އެއްވެސް

Read more