މައިގްރެއިން (ގަދަޔަށް ބޮލުގައި ރިއްސުން) އަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއް

    މައިގްރެއިން (ގަދަޔަށް ބޮލުގައި ރިއްސުން) އަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއް މައިގްރެއިން އަކީ ކޮބައިކަން އެކި މީހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ސިފަކުރެއެވެ. މިގޮތުން ޗިކާގޯގެ ކްލިނިކް

Read more

ބަނޑުގައި ވައިހެދޭނަމަ ( ގޭސްޓްރައިޓިސް ) ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

  ބަނޑުގައި ވައިހެދޭނަމަ ( ގޭސްޓްރައިޓިސް ) ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

Read more

ކިޑްނީގައި ނުވަތަ ބަނޑުގައި އުފެދޭ ހިލަ ނައްތާލުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ކިޑްނީގައި ނުވަތަ ބަނޑުގައި ހިލަ އުފެދޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤުޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދުން ނަމަވެސް ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދޭ މީހުން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހިލަ އުފެދުމުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި

Read more

ރަޙިމުގެ ބަލިތަކަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

  ރަޙިމުގެ ބަލިތަކަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ރަޙިމަށް އެކި ކަހަލަ ބަލިތައް ޖެހުމަކީ މިހާރު  ވަރަށް އާންމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ރަޙިމުގައި ސިސްޓް އުފެދުން ( ސިސްޓިކް

Read more

ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޙިޖާމާ ( 8 ވަނަ ބައި )

ޙިޖާމާޖެހުމުގައި ސަމާލުކަން ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރާނެގޮތްތައް ޙިޖާމާގެ ފަރުވާއަކީ އެކަމުގައި ބަލިމީހުންގެ ގައިން ލޭނެގުން އެކުލެވިގެންވާ ޚާއްޞަ ފަރުވާއެއް ކަމުގައިވާތީ، މިކަމަކީ ވަރަށް

Read more