ސިޙްރުލް ޖުނޫން ( މޮޔަކުރުވާސިޙުރުގެ ) ގެފަރުވާ

ސިޙްރުލް ޖުނޫން ( މޮޔަކުރުވާސިޙުރުގެ )ގެފަރުވާ ސިޙްރުލް ޖުނޫން ނުވަތަމޮޔަކުރުވާސިޙުރަކީ މީހާގެ ހޭބުއްދި ފިލުވާލާ ސިހުރެވެ. މިވާވަތުގެ ސިހުރު ޖެހުމުން އެމީހެއްގެ ހަމަބުއްދި ފިލާގޮސް މޮޔަ އެއްޗިހި

Read more