މާބަނޑު މީހުންގެ ބަނޑުގައިވާ ފެން ( އެމްނިއޮޓިކް ފްލުއިޑް ) މަދުވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

  މާބަނޑު މީހުންގެ ބަނޑުގައިވާ ފެން ( އެމްނިއޮޓިކް ފްލުއިޑް ) މަދުވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

Read more