ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޢާއްމު ރޫޙާނީ އުނދަގޫތަކަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ކުޑަކުދިން ރޭގަނޑު ނުނިދާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރޯ ވާހަކައަކީ ވަރަށް

Read more

ރަޙިމުގެ ބަލިތަކަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

  ރަޙިމުގެ ބަލިތަކަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ރަޙިމަށް އެކި ކަހަލަ ބަލިތައް ޖެހުމަކީ މިހާރު  ވަރަށް އާންމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ރަޙިމުގައި ސިސްޓް އުފެދުން ( ސިސްޓިކް

Read more

ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ (ހުއްދަ ފަންޑިތަ ) އަކީ ކޮބާ ؟

  ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ (ހުއްދަ ފަންޑިތަ ) އަކީ ކޮބާ ؟ އެކުލަވާލީ : ޢަލީ އާޞިރު ދިވެހި ބަހުގައި ފަންޑިތައޭ ބުނުމުން މާނައަކީ ލިޔާ ތަވީދު،

Read more

ސިޙްރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކިޔަވާ އާއްމު ރުޤުޔާ

    ސިޙްރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކިޔަވާ އާއްމު ރުޤުޔާ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ

Read more

ހިތް ބިރުގަންނަ ނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

އެެއްވެސް ކަމަކާއި ނުލައި ބިރުގަތުން ނުވަތަަ އަބަދުވެސް ހިތް ބިރުގަނެފައި ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުގެ

Read more