މާބަނޑު މީހުންގެ ބަނޑުގައިވާ ފެން ( އެމްނިއޮޓިކް ފްލުއިޑް ) މަދުވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

  މާބަނޑު މީހުންގެ ބަނޑުގައިވާ ފެން ( އެމްނިއޮޓިކް ފްލުއިޑް ) މަދުވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

Read more

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ހޮޑުލާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ހޮޑުލާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤުޔާ ޙަމްދާއި ޝުކުރުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ސުބްޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތުގެ މާތް

Read more