ޖިންނީން ( 5 ވަނަ ބައި )

އަސްލު ލިޔުއްވީ : އަލް އުޚްތު އުއްމު ޢަބްދިﷲ ޞަޙީޙް މުސްލިމް އަދި އެނޫންވެސް ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގައި ސަލްމާންގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. قِيلَ لَهُ: قَدْ

Read more

ޚުރޫޖުގެ އާޔަތްތައް (آيات الخروج) ގައިގައި ވާ ސިޙުރު ނެރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަަތްތައް

ޚުރޫޖުގެ އާޔަތްތައް (آيات الخروج) ގައިގައި ވާ ސިޙުރު ނެރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި “ޚުރޫޖު” މި ލަފްޒު

Read more