ތާޒާ މާމުއި ދެނެގަންނާނެ ބައެއް ގޮތްތައް

ތާޒާ މާމުއި ދެނެގަންނާނެ ބައެއް ގޮތްތައް   ތާޒާ މާމުޔަކީ ކޮބާ؟ ތާޒާ މާމުއި އަންނަނީ ފެކްޓްރީއަކުން ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މާމުއި ކުޅަދުރުންނެވެ. އަދި މި ކުޅަނދުރު

Read more

ޖިންނީން 2 ވަނަ ބައި

ޖިންނީން ( 2 ވަނަ ބައި ) އަސްލު ލިޔުއްވީ: އަލް އުޚްތު އުއްމު ޢަބްދިﷲ އަދި އެފަދައިން އަހުލުކިތާބީން، ނަބީބޭކަލުން ގެންނެވި ޚަބަރުގެ ތެދުމަކަށް ހެކިދެއެވެ.

Read more

ސިޙުރުވެރިއަކު ދެނެގަންނާނެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

ޖިންނީންނަކީވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންތަކެކެވެ. އެއީ އިންސާނުންނަށް ޣައިބުގައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. ޖިންނީންގެ ތެރޭގައިވެސް މުއުމިނު ޖިންނީންނާއި ކާފިރު ޖިންނީންވެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ މާތް

Read more