ރުޤްޔާގެ ފައިދާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ( ފުރަތަމަ ބައި )

ރުޤްޔާގެ ފައިދާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ( ފުރަތަމަ ބައި ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه

Read more

ކަޅުދިރީގެ ފައިދާތަކާއި އޭގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ ( 2 ވަނަ ބައި )

ކަޅުދިރީގެ ފައިދާތަކާއި އޭގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ ( 2 ވަނަ ބައި ) ކަޅުދިރި، ސައިންސްގެ ނަމުން ނަމަ “ނައިޖެލާ ސަޓީވާ”، އަކީ އިންޑިއާ އަދި

Read more

ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޙިޖާމާ ( 1 ވަނަ ބައި )

    ޙިޖާމާގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް    ޙިޖާމާއަށް ދިވެހިން ކިޔަނީ ކަވާޖެހުމެވެ. އެއީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ދައުރުވަމުންދާ ބޭކާރު، ފާސިދު ލޭ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ

Read more

އެޕަލްސައިޑާ ވިނިގާގެ ފައިދާތަކާއި އޭގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ (ފުރަތަމަބައި)

އެޕަލްސައިޑާ ވިނިގާގެ ފައިދާތަކާއި އޭގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ (ފުރަތަމަބައި)   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

Read more