ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެރޭގެ މާތްކަމާއި އަދި އެރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެހެން ހުރިހާ އުއްމަތްތަކުގެ މައްޗަށް

Read more

ތަފާތު ސިޙުރުތަކުގެ އަލާމާތްތައް

  ތަފާތު ސިޙުރު ތަކުގެ އަލާމާތްތައް الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ސިޙުރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ވަރަށް

Read more

ސިޙުރުވެރިއަކު ދެނެގަންނާނެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

ޖިންނީންނަކީވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންތަކެކެވެ. އެއީ އިންސާނުންނަށް ޣައިބުގައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. ޖިންނީންގެ ތެރޭގައިވެސް މުއުމިނު ޖިންނީންނާއި ކާފިރު ޖިންނީންވެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ މާތް

Read more