ޖިންނީން 2 ވަނަ ބައި

ޖިންނީން ( 2 ވަނަ ބައި ) އަސްލު ލިޔުއްވީ: އަލް އުޚްތު އުއްމު ޢަބްދިﷲ އަދި އެފަދައިން އަހުލުކިތާބީން، ނަބީބޭކަލުން ގެންނެވި ޚަބަރުގެ ތެދުމަކަށް ހެކިދެއެވެ.

Read more