ތިބާގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުގެ ވަނަވަރު

ޝައިޠާނާއަކީ އަހަރަމެންނަށް ފާޅުވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އެއީ އިންސާނުން މަގުފުރައްދާނެ ކަމަށް ﷲ އަށް އަހުދުކަށަވަރު ހިފައިގެން ހުރި ޖައްބާރެކެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ

Read more

ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (2)

    ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (2) ސިޙުރާދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އުޅޭއިރު، ސިޙުރުވެރިޔާ އެ ފަދަ ފުލުހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ކީއްވެތޯ

Read more

ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (1)

  ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (1) އަސްލު ލިޔުއްވީ : އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން މި ލިޔުމުގައި ކިޔުންތެރިންނަށް ހުށަހަޅާލަ މިދެނީ، ‘ޞަޙީފަތުލް

Read more

ޖިންނީން 2 ވަނަ ބައި

ޖިންނީން ( 2 ވަނަ ބައި ) އަސްލު ލިޔުއްވީ: އަލް އުޚްތު އުއްމު ޢަބްދިﷲ އަދި އެފަދައިން އަހުލުކިތާބީން، ނަބީބޭކަލުން ގެންނެވި ޚަބަރުގެ ތެދުމަކަށް ހެކިދެއެވެ.

Read more